Hur påverkas barn av sexuella övergrepp?

Här är lite fakta om barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp skrivet av Bengt Söderström Psykolog

 

Hur påverkas man av övergrepp?
Den som blivit utsatt för sexuella övergrepp mår ofta mycket dåligt psykiskt. Man kan få svårt att sova och plågas av mardrömmar. Somliga får problem med att koncentrera sig i skolan och tappar intresset för aktivteter som de tidigare tyckt om. Andra blir arga och irriterade och vet inte hur de ska styra sin ilska. Det är också vanligt att känna sig skyldig på något sätt och uppleva skam.

 

En del kan börja prata mycket om sex, uppträda på ett sexuellt utmanande sätt eller försätta sig själv i riskfyllda situationer där sex är inblandat.

Sexuella övergrepp är en tung belastning för de som blir utsatta och deras familjer. Både barn och föräldrar behöver hjälp att bearbeta det som hänt.

Att gå i kristerapi och samtalsterapi hos en psykolog eller terapeut brukar fungera som ett bra stöd för de flesta. Om man inte får professionell hjälp finns risken att man fortsätter leva med påträngande och jobbiga minnen eller går omkring och känner sig osäker och ångestfylld utan att riktigt förstå varför. I värsta fall kan man utveckla en depression.

Om förövaren är en närstående person och om övergreppen pågått under lång tid är det svårare och kan ta längre tid att bearbeta vad man varit med om. Våld och hot om våld i samband med övergreppet gör också bearbetningen svårare.

Den allra viktigaste faktorn för att klara sig igenom ett övergrepp, är att den som blivit utsatt får stöd av någon som står honom eller henne nära. Det kan vara en förälder (den icke förövande föräldern) eller någon nära vän eller släkting.

Blir den som upplevt sexuella övergrepp alltid själv en förövare?
Nej. Det är vanligt att de som utsatts för övergrepp oroar sig för att de själva ska göra någon annan illa, men de allra flesta utvecklar inte ett kränkande sexuellt beteende mot andra.

Varför är det så svårt att berätta?
Många barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp kan inte, törs inte eller vill inte berätta om vad de varit med om.

Känslor av skräck, skam och skuld bidrar till att det är svårt att prata om det som hänt. En del är rädda för att ingen ska tro på dem, att vuxna ska tro att de blivit tokiga.

Man kan också vara rädd för att man inte ska komma ihåg precis vad som hände, att man ska uppleva smärtan igen och börja gråta eller explodera av känslor. En del pojkar verkar ha svårare än flickor för att berätta om övergreppen. Det gör att pojkar får mindre stöd av vuxna och inte får ta lika stor del av den hjälp som finns i samhället.

 

Källa